မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နဘူးအိုင္အုပ္စု၊ နဘူးအုိင္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနား က်င္းပ

 

ယေန႔ (2.7.2018) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ နဘူးအိုင္အုပ္စု၊ နဘူးအုိင္ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရပ္/ေက်းဥကၠဌေနအိမ္တြင္ နံနက္ (10:30) တြင္ ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို က်င္းပၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တုိင္းေဒသႀကီပါတီေကာ္မတီဝင္ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးျမတ္သူ၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေဝမ်ိဳးဟန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ (၈၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနလည္ (12:15) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေညာင္ဝန္ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠဌေနအိမ္တြင္ ဆက္လက္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီး ေန႔လည္ (1:45) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။