ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ား ဇူလိုင္ ၉ ရက္ စတင္ေၾကညာမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ စတင္ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၉၀၄,၆၃၂ ဦး ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ဇြန္လ ၂၈ ရက္၌ ေျပာသည္။

မဲစာရင္းကို ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ၁၄  ရက္ၾကာ ေၾကညာထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး မိမိအမည္မဲစာရင္းတြင္ မပါဝင္ပါက ပံုစံ (၃) ျဖင့္ မဲစာရင္း၌ အမည္ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ မပါဝင္သင့္သူမ်ား ပါဝင္ေနပါက ပံုစံ (၄) ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မဲစာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေနပါကပံုစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ ျပင္ဆင္လႊာတင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ သည္။ လိုအပ္ေသာပံုစံမ်ားကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေၾကညာမႈကို ေအာက္တိုဘာအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားထပ္မံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကဆိုသည္။ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းရရွိရန္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ဦး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း ျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း   ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။ လစ္လပ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တစ္ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   မဲဆႏၵနယ္ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းကို ဧၿပီ  ၁၉ ရက္က စတင္၍ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္  ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။ ‘‘ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္က ေတာ့ ပံုစံ (၁၅) နဲ႔ ေတာင္းထားပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၇ တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၄၂ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ခုနစ္ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ေရြးေကာက္ပြဲငါးႀကိမ္ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ၎တို႔ ဝင္မၿပိဳင္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွအပ  က်န္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အမ်ားစုအႏိုင္ရရွိသည္။