ႏုိင္ငံအႏွံ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အလံသစ္လႊင့္တင္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ႐ုံးေရွ႕၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ အလံသစ္ေျပာင္းလဲလႊင့္တင္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အလံသစ္အား တစ္ၿပိဳင္နက္ လႊင့္တင္ခဲ့ သည္။

အဆုိပါ ပါတီအလံသစ္တင္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအလံအား အေလးျပဳလႊင့္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ဦးေဝ လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေဌးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း အင္အား ၄၅ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ပါတီအလံတုိ႔အား လႊင့္တင္အေလးျပဳ၍ပါတီသစၥာအဓိ႒ာန္ ရြတ္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ တြင္ ပါတီအလံသစ္ေျပာင္းလဲလႊင့္တင္ ျခင္း အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွပါတီအလံသစ္ အား ပါတီဌာနခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ႐ုိင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းအုပ္စုမ်ား၊ အခမ္းအနားအလံမ်ား၊ စားပြဲတင္ အလံမ်ား၊ လက္ေဝွ႕ယမ္းအလံမ်ားကုိ အလံအရြယ္အစားမ်ား အလုိက္အသံုးျပဳရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးရွိ ပါတီ႐ံုးမ်ားသုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ယခင္အသံုးျပဳခဲ့ သည့္အလံမွာ အစိမ္းေရာင္ေအာက္ခံ အနီေရာင္ေလးေထာင့္ကြက္ အတြင္း ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုးျဖစ္ၿပီး ယခုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကိုယ္စားျပဳသည့္ အလံ၏ အစိမ္းေရာင္ေအာက္ခံ အနီေထာင့္ကြက္အတြင္း ၾကယ္ျဖဴ တစ္လံုးအား အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းသည့္သေဘာ ကို ျပသလိုျခင္း စသည့္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေရႊေရာင္အနားကြပ္အား ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီကိုယ္စားျပဳသည့္ အလံအသစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရားဝင္ေၾကညာသည့္ ရက္မွစ၍ ခုနစ္ရက္အတြင္း ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ား ျဖင့္ ကန္႕ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ ၁၄(ဃ)အရ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ကန္႕ကြက္ သူမရွိသည့္အတြက္ ပါတီကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ အလံအသစ္အား ယေန႕တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ လႊင့္တင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)
ေအာင္ေမာင္း(ရာမညေျမ)