၂၁ ရာစုပင္လုံဖြင့္ပဲြသို႔ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးကို ဖိတ္ၾကားမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းဖြင့္ပဲြသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးကို ဖိတ္ၾကား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြ ေကာ္မတီ(UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးတာလွေဖက ေျပာသည္။

အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအ ဖဲြ႕အစည္းအေ၀းကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပရာ ၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားမည့္သူမ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ‘‘ႏုိင္ငံေရးပါတီရဲ႕ အႀကီးအကဲေတြကေတာ့ ဥကၠ႒အေပါင္းတစ္ေပါ့။ အဲဒီဟာက အႏုိင္ရပါတီေရာ၊ အႏုိင္မရ ေသးတဲ့ ပါတီေရာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အားလုံးကို ဖိတ္မယ္’’ဟု တာလွေဖက ဆုိသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တစ္ေနရာမွ် အႏုိင္မရသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအစုအဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅၀ ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရွိရာ အႏုိင္ရပါတီ ၂၃ ပါတီမွ အခ်ဳိးက် တက္ေရာက္ ခြင့္ရထားသည္။ ‘‘ဒါကအစုိးရတစ္ခုရဲ႕ လက္ထက္ တစ္ခုမွာ သူ႔ရဲ႕မူေပါ့ဗ်ာ။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသားပါ တီေတြရဲ႕ မူလည္း မဟုတ္ဘူး’’ဟု တာလွေဖကဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၌ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၅ ခု ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ယခု အစည္းအေ၀းတြင္ လည္း ယခင္အတုိင္း ဖိတ္ၾကားမည္ဟု အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ေဌး က ဆုိသည္။

‘‘ကုလသမဂၢဆုိလည္း ဘယ္သူတက္ႏုိင္မလဲေပါ့ေနာ္။ ဒီအခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ဖိတ္ၾကားမွာ။ ေနာက္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အခုနကအတုိင္းပဲ ဖိတ္ၾကားမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ေတြတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဖိတ္ၾကား မယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံဒုတိယအ စည္းအေ၀းအၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာမွ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းကို ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ကစ၍ ငါး ရက္ၾကာ က်င္းပရန္ လ်ာထားရန္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း၌ အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။