ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီအလံသစ္လႊင့္ထူ

 

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီအလံသစ္အား ယေန႔ (27- 6-2018) ရက္ေန႔ နံနက္ (11:00) နာရီတိတိအခ်ိန္တြင္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ၊ ဘ႑ာေရးမွဴးး ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး အလံသစ္အားလႊင့္ထူခဲ႔ၾကပါသည္။