ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး၌ ပါတီအလံသစ္လႊင့္ထူ

 

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၂၇) ရက္ေန႔နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး၌ လႊင့္ထူထားေသာအလံတုိင္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလံသစ္အားလႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။အဆိုပါအလံသစ္တင္အခမ္းအနားသို႔ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ
ဥကၠ႒ ဦးလွဦး၊အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရံုးဝန္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
#Phyowailinn