ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျခင္ေဆးမႈတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မိုးရာသီတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးေရာဂါျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျခင္ က်ားကင္းစင္ခိုေအာင္းေပါက္ဖြား ႏိုင္မႈ မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျခင္ေဆးမႈတ္လုပ္ငန္းကုိ ယခုလ ၂၃ရက္ နံနက္ ၉နာရီမွ စတင္ကာ အမွတ္(၅ဝ)ရပ္ကြက္ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေအာင္ေျမရတနာ စာသင္တိုက္တို႔ တြင္ ေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္ ျခင္ ေဆးမႈတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးဝင္းမင္းထြန္း၊ ဦးျမင့္ ဦး၊ ဦးခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚ ခ်ဳိခ်ဳိလႈိင္၊ ဦးစန္းဝင္း၊ ဦးတင္ဆန္း ေအာင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မ တီဝင္မ်ား၊ အမက(၅)ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚရီရီခိုင္ႏွင့္ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ျခင္ေဆးဖ်န္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားသို႔ အပတ္စဥ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဆန္းေအာင္