မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္

 

ဇြန္ (၂၅)

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းသည္ ယေန႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌
ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္၍ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႕ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္နယပါတီ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္ဥကၠ႒ ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၊ၿမိဳ႕နယ္(၁၀)ၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ဗဟိုပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းကာ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေရးရာအလိုက္ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားညွိႏိႈင္းကာ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဥကၠဌမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္နယ္ဥကၠဌမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းကာ အစည္းအေ၀းကို မြန္းလြဲ (၂ )နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။