ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလ်ဴေငြမ်ားအား ဆရာေတာ္ဦးေသာမအား ကိုယ္တိုင္သြားရာက္လ်ဴဒန္း

 

သိဒိၶေအာင္ပန္းဘုန္းႀကီးဆရာေတာ္ ဥဴးေသာမဦးစီး၍ မေကြးတိုင္းေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားမွ စုေပါင္းလ်ဴဒန္းေသာ ဆန္ႏွင့္စားစရာ အဝတ္အထည္ေဆးဝါးမ်ား စုေပါင္းလွဴဒန္းပြဲကို ဒဂုံေတာင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ဆန္ ၁၀ အိတ္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ အထုပ္ ၂၀၀၀ အား ကံမၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာရြာ၊ သရက္ေတာရြာ၊ ဥသ်ွစ္ခ်ိဳရြာ၊ အင္ဖက္ေတာေက်းရြာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ၂၃. ၆ .၁၈ ရက္ေန႕ သြားေရာက္လ်ဴဒန္းႏိုင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလ်ဴေငြမ်ားအား ဆရာေတာ္ဦးေသာမအား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္လ်ဴဒန္းခဲ့ပါသည္။

ေဇာ္မင္းထြဏ္း
ဒဂုံေတာင္