လူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သတ္ခဲ့သည့္ ေၾကးစားလူသတ္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ကုိ ၾသစႀတီးယား က ရုရွားသုိ႔လႊဲေျပာင္း ေပးပုိ ့

လူေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကုိ သတ္ခဲ့မႈျဖင့္ သံသယရွိသည့္ ေၾကးစားလူသတ္သမား ေခါင္းေဆာင္ အယ္လန္ ဂါဂ်ီေယ့ဗ္ဆုိသူအား ဇြန္ ၂၀ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံက ရုရွားႏုိင္ငံသို႔ တရားခံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ေခတ္သစ္ရွရွားသမိုင္းတြင္ အဆိုးဆံုး ေၾကးစားလူသတ္သမား ဟုဆုိသည္။

၄င္းအား ရုရွားလုံၿခံဳေရး အေျမာက္အျမား ၿခံရံကာ ဗီယင္နာမွ ေမာ္စကုိသုိ႔ ေလယာဥ္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွရွားျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အုိင္ရီနာေဗာ့၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဒါဟာကုိ ဟုလည္း လူသိမ်ားသည့္ ဂါဂ်ီေယ့ဗ္သည္ ရုရွားႏုိင္ငံ၌ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ တရားမ၀င္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္မႈ၊ လိမ္လည္မႈႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ စြဲခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ဟု သိရသည္။ ၄င္းအေနျဖင့္ စြဲံခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ အဆုိအရ ၄င္းသည္ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၀င္ေဟာင္း ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံဖြားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က လူဦးေရ ၅၀ ပါ၀င္ေသာ ေၾကးစားလူသတ္သမားဂုိဏ္းကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းဂုိဏ္းကုိ ရွရွားမီဒီယာမ်ား  hitmen army ဟု နာမည္တပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းရုရွားႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီးေနာ္ ႏုိင္ငံတကာ အလုိရွိစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယင္နာ၌ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ၄င္းကုိ ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ ၾသစႀတီးယားတရားရုံးမ်ားက ၄င္းကုိ ရုရွားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းရန္ အမိန္႕ခ်ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၄င္း၏ ေရွ႕ေနမ်ားက အျခားအေၾကာင္းအရားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တဖန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္လည္း ရွရွားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ ေရွ႕ေနမ်ားက သူတုိ႔၏ အမႈသည္ သည္ အဲရုိဖီဘီယား ဟုေခၚေသာ ေလယာဥ္စီးရန္ေၾကာက္သည့္ ေရာဂါရွိသည္ဟု ဆုိကာ ေဆးစစ္ခ်က္ တင္ျပေသာေၾကာင့္ ထပ္မံၾကန္႕ၾကာခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္း၌ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူတုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဂါဂ်ီေယ့ဗ္၏ ညာလက္ရုံးျဖစ္သူ အုိလက္သည္လည္း လက္ရွိတြင္ ရုရွား၌ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ က်ခံလ်က္ရ၊ွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Akonthi