မိခင္ဝိုင္း ေထာက္ပံ႕ေငြေပးရာသို့ ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါဝင္ကူညီ

 

မအူပင္ ဇြန္ ၂၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ ျခင္းကို ယမန္ေန႔က ေလးအိမ္စုေက်းရြာႏွင့္ မလက္တိုေက်းရြာမ်ား ၌ ျပဳလုပ္ရာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္းမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေလးအိမ္စုေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေလးအိမ္စု မိခင္ဝိုင္းႏွစ္ဝိုင္း၊ ကုကၠိဳစုမိခင္ဝိုင္းႏွစ္ဝိုင္း၊ မလက္တိုေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ မလက္တိုမိခင္ဝိုင္းတစ္ဝိုင္း စုစုေပါင္း မိခင္ဝိုင္းငါးဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြက်ပ္ ၃၅ဝဝဝဝကို မအူပင္ ခ႐ိုင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးအရာရွိ ဦးဝင္းေဌးက သြားေရာက္ေပးအပ္ရာ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)