ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမႇင္႕သင္တန္းပို့ခ်

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂ဝ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီ႐ုံးတြင္ ယခုလ ၁၈ ရက္မွ ယေန႔အထိဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းတြင္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား အသိပညာႏွင့္စည္း႐ုံးေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပင္ပအတတ္ပညာရွင္မ်ားက သင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Union daily