မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ပုသိမ္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကင္းေတာင္ေက်းရြာသုိ႔ ကြင္းဆင္း

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ မႏၲေလးခရိုင္ဥကၠဌ ဦးဘိုသင္းႏွင့္ခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ (၁၉.၆.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကင္းေတာင္ေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ပါတီအမွဳေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆုံခ့ဲၾကပါသည္။