အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကို ၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလား က်င္းပခြင့္ရရွိ

အေမရိကန္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ မကၠဆီကိုတို႔၏ ပူးတြဲေလွ်ာက္ ထားမႈသည္ ေမာ္႐ိုကိုႏိုင္ငံက ေလွ်ာက္ထားမႈကို အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ယင္းသံုးႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလားကို က်င္းပခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဖီဖာ၏ ညီလာခံက ေျမာက္အေမရိက သံုးႏိုင္ငံေလွ်ာက္ထားမႈကို ၁၃၄ မဲျဖင့္ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံၿပီး ေမာ္႐ိုကိုက ၆၅ မဲသာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၂၀၀၂ က ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ကမၻာ့ ဖလားၿပီးေနာက္ အဆိုပါသံုးႏိုင္ငံ က အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ဖလားကို ထပ္မံက်င္းပခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလားသည္ ၄၈ သင္း ပါဝင္မည့္ ပထမဆံုး ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကမၻာ့ဖလားတြင္  ၃၂ သင္းသာပါဝင္ၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလားတြင္ ပြဲ ၈၀ ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ပြဲ  ၆၀ ကို  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ကစားမည္ျဖစ္ကာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံက ၁၀ ပြဲ၊ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံက ၁၀ ပြဲ လက္ခံ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၆ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ကို ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံေပးအပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေဘာလံုးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ကားလို႔စ္ေကာ္ဒီ႐ိုက ေျပာၾကားသည္။ ယေန႔တြင္  ေဘာလံုးအားကစားနည္းက တစ္ဦးတည္းသာ ေအာင္ပြဲခံသြားသူဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္႐ိုကိုသည္ ကမၻာ့ဖလား က်င္းပခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ငါးႀကိမ္ေျမာက္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဖလားက်င္းပျခင္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံဝင္ေငြ ရရွိမည္ဟု ေကာ္ဒီ႐ိုက ကတိျပဳခဲ့ၿပီး ဖီဖာအတြက္ လည္း အျမတ္အစြန္း ၁၁ ဘီလီယံရရွိမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့ဖလားကို ၁၉၉၄ က လက္ခံက်င္းပခဲ့ၿပီး မကၠဆီကိုက ၁၉၇၀ ႏွင့္ ၁၉၈၆ တြံင္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ကာ ကေနဒါႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပဖူးျခင္း မရွိေသးေပ။     

—Ref:Goal