စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား မသမာမႈေဆာင္ရြက္ပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေျပာ

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ၀န္ထမ္းမ်ား မ႐ိုးသားမႈႏွင့္ မသမာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက ထိေရာက္ျပတ္သားစြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းကေျပာသည္။ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ေတြပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းစနစ္တက်ရွိရမယ္။ မသမာမႈဆိုတာ ပိုက္ဆံမယူတာ ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ မသမာမႈမ ဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ သင့္တဲ့သူကို မ်က္ႏွာသာေပးတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ကိစၥမ်ဳိးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ လာခဲ့တဲ့ကာလ (၂ ႏွစ္)အတြင္းမွာ သံုး၊ေလးခုေလာက္ရွိပါတယ္။ ေငြေရး ေၾကးေရး က႑ေတာ့ မေတြ႕ဘူး။ ေတြ႕ရင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေမလ ၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ က်င့္သံုးျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္း ျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ ျပေစလိုေၾကာင္း ယင္းေန႔ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။ ထိုသို႔ လမ္းၫႊန္မွာၾကား ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခင္က ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အရအသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို စစ္ေဆး ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ‘‘ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုစာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ သံုးစြဲမႈမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္မညီမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ေပးအပ္ ထားေၾကာင္း ဦးေမာ္သန္းက ေျပာသည္။