ကုလသမဂၢ၌ အစၥေရးအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္

ကုလသမဂၢ၊ ဇြန္ ၁၄

ဂါဇာက ပါလက္စတိုင္းမ်ား ေသဆုံးမႈအတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံအား ႐ႈတ္ခ်သည့္ အာရပ္္ႏုိင္ငံမ်ား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ၏ အမ်ားစုမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ဂါဇာက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဟားမတ္စ္အဖြဲ႔အား အျပစ္ဆိုထားျခင္းကိုလည္း ပယ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ပါလက္စတိုင္းအရပ္သားမ်ားအေပၚ လြန္ကဲေသာ၊ မမွ်တေသာ၊ မဆင္ျခင္ေသာ အင္အားသုံးမႈျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းသည္ဟု ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ႐ႈတ္ခ်ထားၿပီး ဂါဇာႏွင့္ သိမ္းပိုက္ခံ အေနာက္ဖက္ကမ္းမွ ပါလက္စတုိင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တုိက္တြန္းထားသည္။

မတ္လအကုန္မွ စတင္သည့္ ဂါဇာနယ္စပ္္အနီးက ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း အစၥေရးတို႔ ပစ္ခတ္၍ ပါလက္စတုိင္း ၁၂၉ ဦး အနည္းဆုံးေသဆုံးေသာ္လည္း အစၥေရးဖက္က ေသဆုံးမႈ မရွိခဲ့ေပ။

အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား ကိုယ္စား အယ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူရကီတို႔ အဆိုတင္သည့္ ယခုဆုံးျဖတ္ကို ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံ၌ ၁၂၀ က ေထာက္ခံမဲေပးၿပီး ကန္႔ကြက္မဲ ရွစ္မဲႏွင့္ ၾကားေန ၄၅ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

-Ref; AFP