ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ ေလွမ်ားကို ကမ္းကပ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ အီတလီ အစိုးရသစ္ ပိတ္ပင္

ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ခိုလံႈ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းမ်ားက လက္ခံ ကယ္ဆယ္ခြင့္ကို အီတလီ အစိုးရသစ္က တားဆီး ပိတ္ပင္လုိက္သည္။

အီတလီ လက္ယာစြန္းပါတီ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည့္ မက္တီယို ဆယ္လ္ဗီနီက ဒုကၡသည္ ေလွမ်ားကို ကမ္းကပ္ခြင့္ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ ၆၂၉ ဦးကို တင္ေဆာင္လာသည့္ ေလွတစ္စီးမွာ ကမ္းကပ္ခြင့္ မရဘဲ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရသည္။

ဆယ္လ္ဗီနီက Aquarius ေလွကို ေမာ္လ္တာ ႏုိင္ငံက တာဝန္ယူ လက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေမာ္လ္တာ အစိုးရက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ေမာ္လ္တာဖက္က ဂ်ာမန္ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ SOS Mediterraneeက အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားကို လစ္ဗ်ား ေရပိုင္နက္မွ ေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာမနီႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ယူထားသည့္ အီတလီ အစိုးရတြင္ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိေၾကာင္း တံု႔ျပန္ထားသည္။

ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္မက္ေဘး၊ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈေဘးမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ လာၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဥေရာပသို႔ သြားေရာက္ရန္ အီတလီက ပင္မ ဂိတ္ဝႀကီးသဖြယ္ တည္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ယာယိမ္း အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားျဖင့္ ေနရာေပး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရသစ္သည္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ စီစဉ္လာသည္။

SOS Mediterranee၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Aquarius ေလွသည္ အီတလီ၏ ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ အီတလီ ကမ္းေျခႏွင့္ ၃၅ မိုင္အကြာ၊ ေမာ္လ္တာ ပိုင္နက္ႏွင့္ ၂၇ မုိင္အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရပ္နားထားရသည္။

အီတလီရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ႐ံုးခြဲက ယခုျပႆနာအတြက္ အျမန္ဆံုး ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာေပးရန္ အီတလီႏွင့္ ေမာ္လ္တာ အစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

Ref: Reuters