မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက ပုိ၍ အရည္အခ်င္းရွိရန္လုိသည္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပ

 

ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဟု ဆို႐ိုးရွိရာ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာကို တန္ဖိုးထား ေလးစား႐ိုးသားစြာ သင္ယူသင့္သည္။ ဆရာမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိသင့္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေသာ လူငယ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္ရန္လည္း ေလ့က်င့္ထားသင့္သည္။ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ စိတ္ဓာတ္လည္း ရွိသင့္သည္၊ တတ္ေယာင္ကား မလုပ္သင့္၊ အပ်င္းမထူသင့္၊ ေလးေလးတြဲ႕တြဲ႕ မေနသင့္ဘဲ သြက္လက္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ရမည္။
”အခ်ဳပ္ေထာင္တံခါးမ်ား ပိတ္ထားရန္ စာသင္ေက်ာင္းတံခါးမ်ား ဖြင့္ထားဖို႔လိုမည္”ဟု ေရွးပညာရွိအသီးသီးတို႔ ေျပာဆုိဆံုးမေလ့ရွိသည္။ ပညာေရး အျမင္မ်ားက ခါးသီးႏိုင္ေသာ္လည္း ပညာေရးအသီးအပြင့္မ်ားက ခ်ဳိျမလွပသည္”ဟု ဂရိေတြးေခၚရွင္တစ္ဦးက ဆိုခဲ့သည္။
တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းေတြးေခၚရွင္ႀကီးတစ္ဦးကလည္း ”ပညာရွိသူေတြက ေမးခြန္းတစ္ခုအေပၚမွာ ဘက္ေပါင္းစုံက ႐ႈျမင္သုံးသပ္ေပမယ့္ သိမ္ဖ်င္းသူေတြ ကေတာ့ ဘက္တစ္ဖက္တည္းကသာ ၾကည့္တတ္ေၾကာင္း” ေထာက္ျပဖူး သည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္က ‘ပညာ’ဆိုေသာေဝါဟာရကို ပညာ၊ ပ်င္ညာ၊ ”ခြဲျခမ္းေဝဖန္ႏိုင္စြမ္းအသိဥာဏ္”၊ အတတ္ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။
မ်ဳိးဆက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက ပုိ၍အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးရွိၾကမွသာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ပါသည္။ သားသည္ အေဖထက္ပိုေတာ္သင့္သည္။ တပည့္သည္ဆရာထက္ ပိုေတာ္ သြားရမည္။
ယေန႔မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ ယေန႔ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ အတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ ထာဝစဥ္သင္ယူ၊ အဆက္မျပတ္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ပုိ၍ အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လူငယ္မ်ား၏အားျဖင့္ ပုိ၍ေကာင္းေသာ၊ ပုိ၍ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္