ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ျခင္း

 

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ – ဇြန္ ၁၁

ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အဆိုျပဳ လႊာႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနားကို ယေန႕ ေန႕လည္ (၁၂း၅၀)နာရီအခ်ိန္ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ ျပဳလုပ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႕ ၀င္ေရာက္လာၾက ေသာ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ားအား ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းတို႕က ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ျဖင့္သီဆို ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္မွလမ္းညႊန္ အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္းမွ အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။
ယင္းေနာက္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေရႊမွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ အေစာင္(၃၀၀)ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး သံုးသိန္းက်ပ္ အားလည္းေကာင္း၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေမးရီယန္မွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ အေစာင္(၈၀)ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး ရွစ္ေသာင္း က်ပ္ အားလည္းေကာင္း၊ ၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌဦးဆားရယ္ မွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ(၁၀၃)ေစာင္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္သိန္းႏွင့္ သံုးေထာင္က်ပ္ အားလည္းေကာင္း၊ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚအန္ဂ်ေလးနာမေလးမွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ(၁၇၈) ေစာင္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္က်ပ္အား လည္းေကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္ထံ အသီးသီး ေပးအပ္သြားပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီးေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုးရယ္မွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ (၁၂)ေစာင္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္ေသာင္းႏွစ္ ေထာင္က်ပ္အားလည္းေကာင္း၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ညိုမွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ (၁၀၈)ေစာင္ႏွင့္ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္သိန္းရွစ္ေထာင္က်ပ္ အားလည္းေကာင္း၊ ၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌဦးေလာရင္းမွ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာအေစာင္(၉၀)ႏွင့္ ပါတီ၀င္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ကိုးေသာင္းက်ပ္အားလည္းေကာင္း ကယားျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း(ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္)ထံ အသီးသီး ေပးအပ္သြားပါသည္။
ယေန႕ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႕ အသင္၀င္ေရာက္လာ ေသာ ပါတီ၀င္ဦးေရမွာ(၈၇၁)ဦးရွိၿပီး ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကးမွာ (၈၇၁၀၀၀) က်ပ္ ေပးအပ္သြားပါသည္။
ယေန႕က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႕ ၀င္ေရာက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္တမူေက်းရြာမွ ပါတီ၀င္အသစ္ ေမာင္မ်ိဳးသန္႕ေအာင္ႏွင့္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုစဲ့ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ နန္းခိုင္သစၥာစိုးတို႕က မိမိသေဘာထားမ်ားကို အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါသည္။
အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အခမ္းအနားသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ ပင္ခံ (ကယားျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႕ ၀င္ေရာက္လာေသာ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ားအား ပါတီရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားကို အသီးသီးတပ္ဆင္ေပးသြားပါသည္။
ယေန႕ အခမ္းအနားသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ (ကယား ျပည္နယ္တာ၀န္ခံ) ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္) ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဦးလူရယ္ဖိုးလူ၊ ဦးကိုရယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ဦးစိုးရယ္ႏွင့္ ဦးေအးေရႊ၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလွမ်ိဳးေဆြ၊ ျပည္နယ္ပါတီနယကႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ပါတီ ယာယီအတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လိြဳင္ေကာ္ခရိုင္၊ ေဘာလခဲခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အသစ္၀င္ေ ရာက္လာၾကေသာ ပါတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၃၀၀)ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ( ၁း၄၅)နာရီတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္းႏွင့္ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မေမာင္ မေမာင္