႐ုရွားနဲ႔ယူကရိန္း အစိုးရတို႔ အက်ဥ္းသားခ်င္းလဲလွယ္ရန္ ေဆြးေႏြး

ေမာ္စကို ဇြန္ ၁ဝ

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ယူကရိန္းသမၼတ ပီထ႐ို ပို႐ိုရွန္ကိုတို႔သည္ ႏွစ္ဖက္ စလုံးမွ ထိ္န္းသိမ္းထားသည့္ သူမ်ားကို လဲလွယ္ႏိုင္ရန္ စေနေန႔က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား လဲလွယ္ေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္က ယူကရိန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႐ုရွား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္မလင္နန္းေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးမွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာတို႔ကို အျပန္အလွန္လာ ေရာက္ေလ့လာရန္ သမၼတပူတင္ႏွင့္ သမၼတ ပို႐ိုရွန္ကိုတို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာတို႔သည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၌ အထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ႐ုရွားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ယူကရိန္းအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔သည္ ခ႐ိုင္းမီးယားအေရးကိစၥတြင္ ႐ုရွား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အေျခအေနဆိုးရြား ခဲ့ရသည္။

 

ဆင္ဟြာ