မေကြးခ႐ုိင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ လင္းဒလူးေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

နတ္ေမာက္ ဇြန္ ၁ဝ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး မေကြးခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဦးထြန္းရွိန္၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဦးသိန္းေအး နတ္ေမာက္တာဝန္ခံ၊ ဦးတင္ျမင့္လိႈင္ စီးပြားေရးတာဝန္ခံ နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လတ္မိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ဦးထြန္းမီွ၊ ဦးသန္းျပံဳးႏွင့္ဦးျမင့္ေဌးတို႔သည္၊ လင္း ဒလူးေက်းရြာပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ လင္းဒလူးဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က တက္ေရာက္လာသူတို႔အား ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္မွဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းရွိန္က ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပါတီ ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တုိ႕အား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဒသခံမ်ား တင္ျပသည္မ်ားကို ရွင္လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ နတ္ေမာက္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ခံ ဦးသိန္း ေအးက ပါတီဝင္တိုးပြားေရး၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အႏိုင္ရေရးကို ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေျပာၾကားကာ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ကုိ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆာက္လုပ္ထားသည္ ကိုၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးမ်ားကုိ စာရင္းတြက္ခ်က္ တင္ေပးၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လတ္မိုးက ပါတီဝင္က မိမိတို႔ ေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ်ကူညီၾက ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ တင္ျပေပးရန္ မိမိတို႔ ပါတီဝင္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ထြန္းမီွ(နတ္ေမာက္)