ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ေက်ာက္ႀကီး ဇြန္ ၇

ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဥကၠ႒ဦးလွဘုန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယခုလ ၅ ရက္တြင္ အင္းနက္ေက်းရြာအုပ္စု ကြၽဲတလင္းေက်းရြာႏွင့္ မမရမ္း ေက်းရြာအုပ္စု ထိုက္ထူ၊ စဖ်င္ႀကီးေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္စုပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားအား နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေရလဲေက်းရြာအုပ္စုပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုမင္းအိမ္၌ အုပ္စုပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ရြာခြဲပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လယ္သမားမ်ားအေရးအရာ မ်ားအား တက္ေရာက္လာသည့္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုတာဝန္ခံ ဦးခိုင္ဝင္းတို႔က တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)