ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီႏွင္႕ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ ကြၽမ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို႔သြားေရာက္ေလ့လာ

 

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးခင္ရီ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္၈နာရီခြဲက ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ (GuangXi) ကြၽမ့္လူမ်ဳိး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ Baise ၿမိဳ႕ Youjiang ခ႐ိုင္ Hope Town လြတ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ရာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမး ျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်းရြာသန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဝန္ေဆာင္မႈစခန္း၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈၿပီး နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ Baise ၿမိဳ႕Tianyang ခ႐ိုင္ Naman ၿမိဳ႕နယ္ Lumei ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေက်းရြာ ဝန္ေဆာင္မႈစခန္းမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စက္မႈ၊ လက္မႈ၊ စည္႐ံုးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္စံု ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ည ၇ နာရီတြင္ Tianyang ခ႐ိုင္ ကြၽမ့္လူ မ်ဳိးမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်း မႈၿမိဳ႕ေတာ္ Tianzxou ၿမိဳ႕သို႔ သြား ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဝင္းၿမိဳ႕ ေတာ္အား မင္မင္းဆက္တြင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ အဝင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရွး ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွး ေဟာင္း အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ကြၽမ့္လူမ်ဳိးတို႔ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ခဲ့ၾကၿပီး ည ၉ နာရီခြဲတြင္ တည္း ခိုရာ BELA Academy သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိ၍ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့ ၾကသည္။

မိုးေဇာ္(ေနျပည္ေတာ္)