တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး တိုင္းလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံတို့ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္း တည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီျမင့္ႏွင့္ တိုင္းလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံေဒၚခင္ ခင္ဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္၊ ေဒၚသိမ့္သိမ့္ေအာင္ တို႔က ခ႐ိုင္လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေမျမတ္သြယ္ႏွင့္ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ ခံမ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴးက ယေန႔ မိမိတို႔ ပါတီအေနျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို လာ ေရာက္ေတြ႕ဆံုရျခင္းသည္ ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဆိုသလို လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္မ်ားကို စဥ္ ဆက္မျပတ္ ေနရာေပးေစလို၍ လာေရာက္ရျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္သည္ ယခု ေတြ႕ဆံုပြဲကို တက္ေရာက္လာသည့္ လူငယ္မ်ားရဲ႕လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တိုင္းလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက လူငယ္မ်ားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ သိ လိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ၿပီး အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကုိ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ႀကီး(ေက်ာက္ႀကီး)