ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

ထီးလင္း၊ ၇.၆.၂၀၁၈

ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဂန္႔ေဂါခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးသိန္းေဆြ၊ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔စန္း၊ ခ႐ိုင္လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးေဇာ္ဦး ႏွင့္ ထီးလင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီလုပ္ငန္း မ်ား စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ လစဥ္ပံုမွန္အစည္းေဝးကို နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္ၿပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ