‌မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕ ကြမ္းအုံးေက်းရြာရွိ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္မ်ဳိးေဇာ္၊ ဘ႑ာေရးမႉး ေဒၚစုစုေနာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေတဇာေအာင္၊ ဦးေက်ာ္နဳိင္စိုး၊ ဦးေဌးလိႈင္၊ ဦးဝင္းေမာင္ တို့သည္ ကြမ္းအုံးေက်းရြာ႐ွိ ပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ၇.၆၂၀၁၈ ရက္ေနနံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေတြ႔ဆုံ၍ လက္႐ွိႏူိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းညႇဳိႏႈိင္းေဆြးေႏြမႈမ်ားတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Aung Thut Ta Han’ photo