လူငယ္ညီလာခံ (၂၀၁၈) အေတြ႔အႀကံဳ ႐ွင္းလင္းပြဲ သီေပါတြင္ က်င္းပ

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၏ လူငယ္ညီလာခံ(၂၀၁၈) အေတြ႔ အႀကံဳ႐ွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ၆.၆.၂၀၁၈ ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္က သီေပါၿမိဳနယ္ ရံုးခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဦးစိုင္းစိန္လင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္၊ ခ႐ိုင္ပါတီလူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးတိုးေအာင္၊ ရွမ္းေျမာက္လူငယ္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ မိုင္ဟန္ဝင္းေအာင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယိ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ေ႐ွးဦးစြာ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ဥကၠဌမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သီေပါၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးမိုးဝင္းႏွင့္ ႐ွမ္းေျမာက္လူငယ္လႈပ္႐ွားမႈအဖြဲ႔ ဒုေခါင္းေဆာင္ မိုင္းဟန္ဝင္းေအာင္တို႔မွ လူငယ္ညီလာခံ (၂၀၁၈) အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႐ွင္းလင္းၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အ႐ွိန္အဟုန္တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဦးစိုင္းစိန္လင္းမွ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်းဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားအား ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ပံ့ပိုးလာေသာ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ခဲတံမ်ားကို ထပ္ဆင့္လွဴဒါန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေပးအပ္ကာ အခမ္းအနားကို ၁၁း၄၅ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။

ရမ _၀၀၃