ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ အီေကြေဒါ ႏုိင္ငံတကာေရးရာဝန္ႀကီး ဂေရ႕စ္ေရြးခ်ယ္ခံရ


ဂ်ီနီဗာ ဇြန္ ၆

အီေကြေဒါႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ မစၥဖာနန္ဒါ အက္စ္ပီႏိုစာ ဂေရ႕စ္ကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ အဂၤါေန႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံပါဝင္ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသည္ မူဝါဒခ်မွတ္မႈအပိုင္းတြင္ အဆင့္အျမင့္ ဆုံး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးပါေသာေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ျခင္းမွာ ကုလသမဂၢသမိုင္းတြင္ စတုထၴအႀကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂေရ႕စ္သည္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအၿမဲတမ္း ကိုယ္စား လွယ္ မာရီအယ္လိဇဘက္ကို မဲအသာ ျဖင့္ အႏုိင္ရၿပီး ဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂေရ႕စ္သည္ စက္တင္ဘာ လအတြင္းက်င္းပမည့္ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ရာထူးသက္တမ္းမွာ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုအရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂေရ႕စ္က မဲခြဲဆုံး ျဖတ္မႈအၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးမွာ မျဖစ္ မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂူတာရက္စ္က ဂေရ႕စ္ အေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢတြင္ ယခုက့ဲသို႔ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကို အေထြေထြညီလာခံဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္မခံရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုစာမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဆင္ဟြာ