၀င္ဘယ္ဒန္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ မာေရးေမွ်ာ္လင့္ထား

ျဗိတိန္တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ အန္ဒီမာေရးက တင္ပါးဒဏ္ရာခြဲစိပ္ကုသမႈခံယူထားမႈေၾကာင့္ ပြဲျပန္ကစားမည့္ အခ်ိန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၀င္ဘယ္ဒန္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။

မာေရးမွာျပီးခဲ့သည့္ရာသီတြင္ ၀င္ဘယ္ဒန္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲကို ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့ျပီး ဒဏ္ရာေၾကာင့္အနားယူခဲ့ရကာ ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တင္ပါးဒဏ္ရာကို ခြဲစိပ္ကုသမႈခံယူခဲ့သည္။

ခြဲစိပ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ျပီးေနာက္ Libema အိုးပင္းပြဲစဥ္ကို ပါ၀င္ကစားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ဒဏ္ရာ သက္သာမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈေၾကာင့္ ပြဲျပန္ကစားရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လာမည့္ ဇူလိုင္လတြင္ ကစားရမည့္ ၀င္ဘယ္ဒန္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေနသည္။    

-Ref; Sky sports