ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယကဥတၲရသီရိ ရပ္/ေက်းအစည္းအေဝးသို့တက္ေရာက္

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၅

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္/ေက်းအစည္း အေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏လစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္/ေက်းအစည္းအေဝးသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမနာယက ဦးခင္ေမာင္ေဌး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၆ဝ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေပၚဦး