ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴ း တိုင္းတာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ တိုင္း/ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲ

 

၆.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ပုသိမ္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး တုိင္းတာ၀န္ခံ ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ပုသိမ္ခရုိင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတုိ႔ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းပါတီမွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာထိန္၀င္း၊ ေဒၚခင္ေစာမူ၊ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဦး၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးႏုိင္၀င္းေက်ာ္၊ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း၊ ေဒၚေနဇင္ထုိက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ထြန္းေဇာ္ႏွင့္ေကာ္မတီ၀င္ (၁၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။