ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူငယ္ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု​

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေကာ္မတီရံုးတြင္ ဇြန္လ (၆) ရက္နံနက္ (၁၁) နာရီက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဗဟိုလူငယ္ညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ခဲ႕သည့္ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားအား ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွေတြ႕ဆံု၍ လမ္းညႊန္ၾသဝါဒစကားေျပာၾကားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးသာဝင္းႏွင့္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားတိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခရိုင္ဥကၠဌမ်ား၊ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ၾကသည္။
အစီအစဥ္အရ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသည္။ ထို႕ေနာက္ တိုင္းပါတီဥကၠဌ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႕လူငယ္ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ႕သည့္လူငယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုရျခင္းမွာ ပါတီဥကၠဌႀကီး၏လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားလို၍ျဖစ္ေၾကာင္း
လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္ႏွင့္တိုင္းပါတီေကာ္မတီရံုးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ လူငယ္အင္အားမ်ားတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ခရိုင္တိုင္းပါတီမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ၾကဖို႕လိုေၾကာင္း၊ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားကလည္း ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုေၾကာင္း၊ ဗဟုသုတရရွိမည့္စာအုပ္စာေပမ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကေစျခင္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားပါတီတာဝန္မ်ားကိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႕ေနာက္ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ားမွ လူငယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲေ့ၾကာင္းသိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)