ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိတီၴလာခ႐ိုင္ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ လစဥ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မလိႈင္ ၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္ ရြတ္ဆိုဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

မိတီၴလာခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခ့ဲၿပီး မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ လစဥ္ပုံမွန္လုပ္ ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား ႏွင့္အမာခံေကဒါမ်ားစုစုေပါင္းအင္ အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၁၁ နာရီ အထိျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဘိုဘို(မလိႈင္)