တိန္းကယားေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဆုိင္းဘုတ္သစ္တင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

တမူးခ႐ုိင္ ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕ တိန္း ကယားေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဆုိင္း ဘုတ္သစ္တင္ အခမ္းအနားကုိ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃နာရီက က်င္းပ ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ ေမာင္ေရႊက ပါတီေရးရာကိစၥမ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အမ်ဳိးသားေရး ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိရွင္း လင္းၿပီးေဒသခံျပည္သူမ်ား၏တင္ ျပခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ခ႐ုိင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ၊ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာေအာင္ပြင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးသိန္းဥာဏ္၊ဦးေလး ဝင္းႏွင့္ အုပ္စုဥကၠ႒ ဦးမုိးေဝတုိ႔ တက္ေရာက္အားေပးၾကသည္။

ကုိကုိေရႊ(တမူး)