က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းလုပ္အားေပး

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ိုင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လူငယ္ညီလာခံ(၂ဝ၁၈)သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည့္ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားက ေဒသအက်ဳိးျပဳလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အေန ျဖင့္ ယေန႔တြင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေသာင္ရြာေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေသာင္ရြာႏွင့္ ကုန္းစုေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း ေက်ာက္ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီမ်ား ဝန္းရံလ်က္ ပါတီဝင္လူငယ္ မ်ား အင္အား ၅ဝ ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္အားဒါနျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သန္းႏိုင္ဦး(က်ဳံေပ်ာ္)