ျပင္သစ္အိုးပင္း ကြာတားဖိုင္နယ္တြင္ ဇီဗီယက္ႏွင့္ သီယန္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕

ႏိုင္ေျခအဆင့္(၂) သတ္မွတ္ခံရသူ အလက္ဇန္းဒါးဇီဗီယက္သည္ ၎၏ ပထမဆံုး ဂရင္းဆလမ္ၿပိဳင္ပြဲ ကြာတားဖိုင္နယ္သို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္တင္းနစ္သမားသည္ ကာ ရန္ကာခ်ာေနာ့ဗ္ကို ၄-၆၊ ၇-၅ (၄)၊ ၂-၆၊ ၆-၃၊ ၆-၃ ျဖင့္ ပြဲ ငယ္ငါးပြဲ ကစားၿပီးမွ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၎၏ တတိယေျမာက္ ပြဲငယ္ငါးပြဲ ကစားရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က ငယ္ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကြင္းထဲမွာ ဆက္ေနၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္’’ ဟု ဂ်ာမန္ကစားသမားက သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပြဲငယ္ငါးပြဲ ကစားၿပီးေနာက္ ပရိသတ္အား အရႊမ္းေဖာက္ခဲ့သည္။
မိမိ၏ႀကံ႕ခိုင္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ ေန႔စဥ္ေလးနာရီခန္႔ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဇီဗီယက္ (၂၁)ႏွစ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ ဇီဗီယက္အေနျဖင့္ ထိုအစီ အစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ လိုမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြာတားဖိုင္နယ္ၿပိဳင္ဘက္သည္ လက္ရွိကစားသမားမ်ားတြင္ အႀကံ႕ခိုုင္ဆံုးဟု နာမည္ႀကီးေသာ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသား ဒိုမီနစ္သီယန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ေျခအဆင့္ (၇) သီယန္ က ဂ်ပန္မွ ႏိုင္ေျခအဆင့္ (၁၉) နီရွီကုိရီကို ၆-၂၊ ၆-၀၊ ၅-၇၊ ၆-၄ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိၿပီး ကြာတား ဖိုင္နယ္သို႔ တက္ေရာက္လာ သည္။ ယင္းမွာ သီယန္ကို ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ႐ႈံးခဲ့ေသာ နီရွီကိုနီအ တြက္ နာက်င္စရာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သီယန္သည္ ဇီဗီယက္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေမရိကန္သူ မက္ဒီဆင္ကီးစ္သည္ ကြာတားဖိုင္နယ္သို႔ ပထမဆံုး တက္ေရာက္သူျဖစ္ၿပီး ႐ိုေမးနီး ယားသူ ဘူဇာနက္စကူးကို ၆-၁၊ ၆-၄ ျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ကီးစ္ (၂၃) ႏွစ္ သည္ ပြဲငယ္တစ္ပြဲမွ်မ႐ႈံးဘဲ ဂရင္း ဆလမ္ ကြာတားသို႔ တက္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သူ စတုန္းစတီး ဗင္ကလည္း အက္စ္တိုးနီးယား တင္းနစ္မယ္ အန္းနက္ကြန္တာ ဗိတ္ကို ၆-၂၊ ၆-၀ ျဖင့္ အႏိုင္ရၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ တက္လာသည္။

—Ref: Reuters