ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္အားေပးကုသိုလ္ယူ

 

လူငယ္ညီလာခံ(၂၀၁၈) သို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ယေန႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဥပၸါတသႏၲိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳ ၾကၿပီး ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္အားေပး ကုသိုလ္ယူခဲ့ၾကသည္။