ရန္ကုန္(အေရွ႔ပိုင္း)ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ေမ ၃၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရန္ကုန္(အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ခ႐ိုင္စည္း႐ံုးေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုး အစည္း အေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေအာင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ဦးစိန္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕ နယ္မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၆ဝ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထို႕ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးတင္ေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီ စည္း႐ံုးေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အေရွ႕ ပိုင္းခ႐ိုင္မွ ပါတီဝင္အသစ္အဆိုျပဳ လႊာမ်ား စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲျပဳလုပ္ ႏိုင္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႕အက်ဳိး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ မိုးေလဝသ အေျခအေနအရ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေနမႈ၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပည္သူမ်ား အတြက္ တံု႔ျပန္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီးသီးေဆြး ေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါတီစည္း႐ံုး ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ပါတီ ဝင္အသစ္စည္း႐ံုးရရွိမႈႏွင့္ အဆိုျပဳ လႊာမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနမႈ၊ ျပည္သူ႕အက်ဳိးျပဳ လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈ၊ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြး ၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ စြက္အၾကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကၿပီး လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)