မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ပါတီ၀င္သစ္မ်ား၀င္ေရာက္

 

၃၁.၅.၂၀၁၈ ေန႔တြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီ၀င္အသစ္ စုေပါင္းအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ၾကည္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ပါတီဆိုင္းဘုတ္သစ္အား အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ပက္ဖ်န္း၍ စိုက္ထူခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီ၀င္သစ္(၃၀)ဦး၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ရပ္/ေက်းပါတီအဖြဲ႕၀င္ေဒၚခင္လွၾကည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ၾကည္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ပါတီ၀င္သစ္မ်ားအား ပါတီရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားတပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။
TM