ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၀င္ေရာက္ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲအကဲျဖတ္မစ္ရွင္(NAM)အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၃၁

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ပါတီစံုအေထြေထြဒီမိုက္ေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲအကဲျဖတ္မစ္ရွင္(NAM)အဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္၀င္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦပို္က္ေထြးတုိ႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ NAM အဖြဲ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC)မွ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ သတ္မွတ္မူေဘာင္အတြင္းမွ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။