ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့

 

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခန္႔တြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေသာ
(၈)ရပ္ကြက္၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ (၁၉)ရပ္ကြက္၊ (၂ဝ) ရပ္ကြက္မ်ားမွ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္သင့္ျပည္သူမ်ားအား မိမိ တို႔ပါတီမွ တတ္ႏိုင္သေရြ႕လွဴဒါန္း မႈမ်ားကုိ သုံးဖြဲ႕ခြဲ၍ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းၾကသည္။
လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ တြင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒါက္ တာေလးေမာင္က အမွတ္(၁၉)ရပ္ ကြက္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးေန လင္း၊ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ဦးတင္ႏြယ္တို႔ႏွင့္အတူ ျမနႏၵာ ပတ္လမ္း၊ဝဂၤဘာပတ္လမ္းရွိဆရာ ေတာ္ဥဴးဓမၼပါလ၏ မဂၤလာသီရိ ဓမၼရိပ္သာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ ေရးေက်ာင္ဝင္းအတြင္းၿပိဳက်ပ်က္ စီးသြားေသာ စာသင္ေက်ာင္း အတြက္ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္တစ္သိန္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲဝင္းေအာင္ ကအမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္ရပ္/ေက်း ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ အမွတ္ (၁၃)ရပ္ကြက္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း သင့္ျပည္သူမ်ား အားစားေသာက္ ဖြယ္ရာမ်ား လွဴဒါန္းသည္။ ယင္း ေနာက္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္သို႔ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚတင္တင္ ေထြးက ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္(၈)ရပ္ ကြက္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းသင့္ ျပည္ သူမ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)