ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ အစုအဖြဲ႕ ၄ မွ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ လူငယ္ညီလာခံဖြင့္ပြဲ (ပထမေန႔) အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ရာ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္းႏွင့္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါညီလာခံက်င္းပရာ သို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ပါတီ၀င္လူငယ္အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါညီလာခံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ားအား “လူငယ္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္သစ္” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ဳိးျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ခြဲကာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ အစုအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစုအဖြဲ႕ ၄ တြင္ အခမ္းအနားသဘာပတိအျဖစ္ ဦးဆလိိုင္းခြဲယန္က ေဆာင္ရြက္ၿပီး တြဲဘက္သဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္မွ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ ပိုင္း) မွ ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးေက်ာ္သူသီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဦးစန္းေငြတို႔က ေဆာင္ရြက္ ၾကၿပီး သဘာပတိ ဦးဆလိုင္းခြဲယန္မွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစုအဖြဲ႕ ၄ ၏ ေဆြးေႏြးရမည့္ “၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္အရ ေဆြးေႏြးသြားၾကရမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕/အေနာက္) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕တို႔မွ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပထမပိုင္းအစီအစဥ္အား ေခတၱရပ္နားခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းအား ဆက္လက္က်င္းပရာ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း/ ေျမာက္ပိုင္း/ အေရွ႕ပိုင္း)၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔နာက္ သဘာပတိမွ ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားၿပီး အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပဳစုထားသည့္ စာတမ္း (မူၾကမ္း) အား ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၾကကာ အစုအဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး