ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ေအာင္ေလာဒ္ေဒသမွ လ၀ါးကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေခတၱ မွီခုိ္ေနၾကသည့္ စစ္ေရွာင္မိသားစုမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

ဖားကန္႔၊၂၈.၅.၂၀၁၈

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ကာမိုင္းေဒသတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္မ်ဳိး၊ ဦးလဝါး၊ အုပ္စုပါတီဥကၠဌ ဦးလဝါးေဇာ္မိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဖန္းလႏွင့္ အမာခံပါတီဝင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဆုေတာင္းအဖြဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္တာဝန္ခံႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ (၈) ဦးတို႔ႏွင့္အတူ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေလာဒ္ေဒသ မွလဝါးကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေခတၱမီွခိုေနၾကသည့္စစ္ေရွာင္မိသားစု (၄၁) စုထံသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆုေတာင္းခြန္အားေပးျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္အလွဴရွင္ေဒၚလဘန္ေခါန္ဆန္း လွဴဒါန္းသည့္ ဆန္ (၂၀) အိတ္ကို စခန္းတာဝန္ခံသို႔ လက္ေရာက္ေပးအပ္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ဆုေတာင္းအဖြဲ႕က လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြျဖင့္ ႏြား ၂ ေကာင္ဝယ္ယူကာ စစ္ေရွာင္မိသားစုတစု အမဲသား (၁) ပိႆာစီ ခြဲေဝေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ကာမိုင္းၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးသက္ေအာင္ လဝါးအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလဝါးလဂ်ာႏွင့္ စခန္းတာဝန္ခံမ်ား စစ္ေရွာင္မိသားစု (၁၂၀) ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Htay Win‎