ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

ေမာ္လၿမိဳင္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ား စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးျမင့္ေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ (၁၂၁) အုပ္စုမွ အသစ္ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာေပါင္း ၆၀၃ ေစာင္ကို နယ္ေျမ ကိုယ္စားျပဳ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌ (၆) ဦးက ေပးအပ္ရာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမွဴး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အသီးသီး လက္ခံၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခ်စ္သိန္းမွ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အပါအဝင္ ပါတီေပါင္း (၂၇) ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာအား ဖတ္ၾကားျခင္း ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္လိႈင္မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၈)၊ (၂/ ၂၀၁၈) ႏွင့္ (၃/၂၀၁၈)တို႔ကို ဖတ္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား၍ အခမ္းအနားကို (၁၀:၃၅) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား စုစုေပါင္း (၁၃၅ ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။