ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဥကၠ႒မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္း ေပးအပ္ပြဲ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တက္ေရာက္

ေက်ာက္ဆည္၊ ေမ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ကလိုင္ေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္ အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သံၿပိဳင္သီဆိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးစိုးထြန္းက ေဒသအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
အစီအစဥ္အရ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာအုပ္စု ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ အခမ္းအနား၌ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ တာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ဥကၠ႒တာဝန္မ်ား အသီးသီးေပးအပ္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ အသစ္ဝင္ေရာက္ လာေသာပါတီဝင္အသစ္မ်ား၏ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မွ ေပးအပ္ခဲ့ရာ ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္က လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီဝင္အသစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာ ျပည္သူတစ္ဦးမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္အဖြဲ႕က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ အသစ္ဝင္ေရာက္ လာေသာ ပါတီဝင္အသစ္မ်ားအား ပါတီ၏ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေဟ့ ေတးသီခ်င္းကို အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သံၿပိဳင္သီဆို၍ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီတာဝန္ခံ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္အတူ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သန္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ဆည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုးစိုးထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္သစ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား ၁၃ဝဝ ဦး တက္  ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာ အုပ္စု ကလိုင္ေက်ာ္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ တာဝန္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပါတီဝင္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ အသက္ (၁၈ႏွစ္) ႏွင့္အထက္ ပါတီဝင္အသစ္ စုစုေပါင္း ၇ဝဝ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ