ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ီ၀ေက်းရြာ၌ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ား အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၁)ရက္ေန႔ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေထာ္ကြၽန္းဇံု၊ ဂ်ီ၀ေက်းရြာ၌ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္သိန္း ေနအိမ္ျခံအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေစာေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးေက်ာ္သီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ဇင္ႏွင့္ ဇံုတာ၀န္ခံေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိန္ေက်ာ္ေအးႏွင့္ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ အဖြင့္အမွာစကားကို ခ႐ိုင္ေကာ္၀င္ဦးေစာေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌမွ ပါတီသို့၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ရြာသူ/သားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ဦးေက်ာ္ဇင္မွ မိမိတို႔၏ရပ္ရြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေသာပါတီကို လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ယခင္ေထာက္ခံခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတိုင္း ၂၀၂၀ တြင္လည္း အစိုးရဖြဲ႔ ႏိုင္သည္အထိ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ေျပာၾကာခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဇံုတာ၀န္ခံမွ ရပ္ရြာအတြင္း လိုအပ္ေနသည့္အပိုင္းမ်ားကိုတတ္ႏိုင္သ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီ၀င္သစ္အင္အား(၁၁၀)ဦး၏အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္သိန္းမွ ဇံုတာ၀န္ခံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ပါတီသို႔၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို အထိမ္းအမွတ္ ရင္ထိုးမ်ားတပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

TM