ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

မအူပင္၊ ေမ ၂၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေသာင္ဇား ေက်းရြာအုပ္စု နတ္စင္ကုန္းေက်းရြာမွ ပါတီဝင္ဦးတင္ေအးေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ စသည့္ေရးရာမ်ား၏လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႕ မအူပင္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးဝင္းေက်ာ္ေက်ာ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေသာင္းဒန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေသာင္ဇားေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေသာင္ဇားေက်းရြာ၊ က်ီးတန္းကုန္းေက်းရြာ၊ ဘုိးတေက်းရြာ၊ နတ္စင္ကုန္းေက်းရြာ၊ ျမဂိုးစုေက်းရြာ၊ ဝက္ကြၽန္းေက်းရြာႏွင့္ ႏြားကုန္းႀကီးေက်းရြာတို႕မွ ပါတီဝင္ ၆ဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးေမာင္ေဇာ္(မအူပင္)