စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အျမင့္ကၽြန္းေက်းရြာရွိ ပါတီ၀င္စုေပါင္းအဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃း၁၅) အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အျမင့္ကြ်န္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီ၀င္စုေပါင္းအဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀ (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း (ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္)၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအးမာခင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီ၀င္အသစ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ အခမ္းအနားကို ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအးမာခင္မွ ပါတီ၀င္သစ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၿပီး အျမင့္ကြ်န္းေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္းရံုးေရးမွဴးမွ ပါတီ၀င္သစ္မ်ား၏ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အျမင့္ကြ်န္းေက်းရြာ ပါတီ၀င္သစ္တစ္ဦးမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ၀င္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာစန္းေရႊႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ရြာသူ/သားမ်ားကို ပါတီရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားအား တပ္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အျမင့္ကြ်န္း ေက်းရြာရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆိုင္းဘုတ္သစ္အား ျပန္လည္ စိုက္ထူခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

TM