ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဗန္းေမာ္၊ ေမ ၂ဝ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦစိုးသိန္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗဟိုပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ဦးတင္ျမင့္လိႈင္တို႕သည္ ယခုလ ၁၈ ရက္မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ရွိ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ မန္စီ၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခ့ဲၾကသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပဲြသို႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦစိုးသိန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗဟိုပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ ဝင္ဦးတင္ျမင့္လိႈင္၊ ျပည္နယ္ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမအုန္း၊ ဗဟိုပါတီစည္းကမ္းထိန္း ဌာနစိတ္မွဴး ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝိုင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးေက်ာ္စြာဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း ၄၅ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾက၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴးက ျပည္နယ္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ရပ္/ေက်း အဆင့္ထိ ခ်ျပေဆြးေႏြးၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ့ဲ၍ ျပည္နယ္ပါတီစည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ခံက အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပႏိုင္မႈအေျခအေနကို ရွင္းလင္းၿပီး လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ား အခ်ိန္မွန္ကန္စြာ ေပးပို႔ၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟုိပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္က ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ဗဟုိပါတီစည္းကမ္းထိန္းဌာနစိတ္မွဴးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းခ့ဲၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခ့ဲၾကရာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားေဆြေႏြးခ့ဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ