ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္တာဝန္ရွိသူမ်ား ခ႐ိုင္စည္း႐ံုးေရး နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႕နံနက္ ၉ နာရီက ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေရးရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားၾကၿပီး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္က မိမိတို႕နယ္ေျမအလိုက္ ျပည္သူႏွင့္ကြင္းဆင္း ထိေတြ႕ေရး၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္သူ႕အတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္ အက်ယ္တဝင့္မွာၾကား ေဆြးေႏြးသည္။
ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႕ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ေနမႈ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးအား နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသာဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ေအာင္၊ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုးႏွင့္ ေဒၚေအးေအးျမင့္၊ ရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း) ခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဝဏၰမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတာဝန္ခံ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၇ဝ တက္ေရာက္ၾကသည္။

စိုးမိုး(ဒဂံု-အေရွ႕)